• studio grafičkih ideja je studio za grafički dizajn
    znamo dizajnirati i u dvije boje.