• studio grafičkih ideja je studio za grafički dizajn
    pazimo da crna boja ne bude overprint.