• studio grafičkih ideja je studio za grafički dizajn
    volimo suprotstavljati punu crnu boju običnoj.