• studio grafičkih ideja je studio za grafički dizajn
    cosmopolitan life


serija plakata za cosmopolitan life
naručitelj: cosmopolitan life
djelatnost: osiguravajuće društvo